LITERATŪRINĖS LIUDO DOVYDĖNO PREMIJOS TEIKIMAS IR SUSITIKIMAS SU VISŲ PREMIJŲ LAUREATAIS

Literatūrinės Liudo Dovydėno premijos teikimas ir susitikimas su visais premijų laureatais
2019-06-20 13:00 Rokiškio J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje

Kraštiečio, išeivijos rašytojo – valstybinės premijos laureato, vardo premija teikiama nuo 2007 m. (Lietuvos rašytojų sąjunga įsteigė kasmetinę Liudo Dovydėno premiją už geriausią naują lietuvišką romaną, leidyklose išleistą per praėjusius kalendorinius metus. Mecenatas – L. Dovydėno sūnus Jonas Dovydėnas). Nuo 2010 metų premija teikiama Rokiškio krašte. Iškilmių organizatoriai – Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka.
Bus įteikta 2019 metų premija, taip pat bus kviečiami visų metų premijų laureatai (Leonardas Gutauskas, Vytautas Martinkus, Valdas Papievis, Vladas Kalvaitis, Donaldas Kajokas, Grigorijus Kanovičius, Kristina Sabaliauskaitė, Sigitas Parulskis, Markas Zingeris).
Numatyta aplankyti su L. Dovydėnu susijusias lankytinas rajono vietas: Čedasus (pastatytas medžio drožinys, autorius G.Varnas) ir Trumpiškio kaimą (paminklinis akmuo ir informacinis stendas). Dalyvaus premijos mecenatas, rašytojo sūnus Jonas Dovydėnas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas ir premijos komisijos nariai.