Vasario 01 2019 0Comment

Susitikimas su Palmira Damijonaitiene

Gegužės 3 d. 15 val.

Susitikimas su Rokiškio krašto garbės piliete, juostų karaliene Palmira Damijonaitiene.

Rokiškio krašto muziejuje.

 

„Nieko daugiau nemoku daryti ir nieko nedariau, tik audžiau ir audžiau juostas“. P. Damijonaitienė

JUOSTŲ AUDĖJA
PALMIRA DAMIJONAITIENĖ

Gimė 1933 m. Kaireliuose, Rokiškio rajone. Pirmąją juostą ji išaudė būdama 23 metų. P. Damijonaitienė pasiryžo suprasti juostų audimo paslaptis. Su mokslininkės atidumu ji ištyrė senuosius audinius, susipažino su archeologinių radinių duomenimis, nagrinėjo etnografų ir muziejininkų surinktą medžiagą, išmoko visus Lietuvoje naudotus audimo būdus. Galiausiai užsibrėžė sau tikslą – suteikti juostai platesnę prasmę ir jas pritaikyti šiuolaikiniam interjerui. Juostas audėja išdidino ir sujungė du audimo būdus. Juostose menininkė įamžino Lietuvą. Audėja surengė daugybę parodų Lietuvoje, užsienyje: Indijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, JAV, Kanadoje. Po paskutinės parodos Los Andžele jai buvo suteiktas šio miesto garbės pilietės vardas, juostų liko San Francisko pasauliniame audimo muziejuje.
Palmiros Damijonaitienės juostos dovanotos JAV prezidentams, Prancūzijos prezidentui Fransua Miteranui, popiežiui Jonui Pauliui II, Indirai Gandi, Michailui Gorbačiovui, Lietuvos Respublikos prezidentams Algirdui Mykolui Brazauskui, Valdui Adamkui, Rolandui Paksui, Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui, kitiems garsiems žmonėms. 2000, 2003, 2013 m. Rokiškio krašto muziejuje buvo surengtos audėjos personalinės parodos. Po kiekvienos parodos muziejaus fondai pasipildydavo dovanotomis juostomis. Šiuo metu muziejuje saugoma įspūdinga 400 juostų kolekcija. 2018 m. muziejuje parengta ir eksponuojama Palmiros Damijonaitienės dovanotų juostų paroda kartu su kraštietės tapytojos Monikos Bičiūnienės (1910–2009) paveikslais. P. Damijonaitienės kūryba puoselėja senąsias liaudies meno tradicijas, garsina Rokiškio kraštą Lietuvoje ir už jos ribų. 2004 m. jai suteiktas Rokiškio krašto garbės pilietės vardas.