Informacija prekybininkams

Informacija prekybininkams, norintiems prekiauti „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ organizuojamų renginių metu

Leidimo prekiauti ir prekybos vietos suteikimas:

Prekybininkai, norintys prekiauti savo gaminama produkcija, įvairiais gaminiais ar teikti savo paslaugas Rokiškio kultūros centro organizuojamų švenčių metu, turi kreiptis elektroniniu paštu dalyvauk.rkc@gmail.com nurodydami:

– Šventę, kurioje norima prekiauti (šventės pavadinimas, jei žinoma – vieta).

– Produkcijos pobūdį (prekyba maisto produktais, kepiniais, žaislais, balionais ir t.t. arba norima vykdyti maitinimo paslaugą).

– Savo vardą, pavardę, BŪTINAI kontaktinį telefono numerį bei elektroninį paštą, kuriuo bet kada galima būtų susisiekti.

Sprendimą leisti/neleisti prekiauti šventės metu priima bei prekybos vietą suteikia vykstančios šventės organizatorius – Rokiškio kultūros centras.

Organizatorius pasilieka teisę neleisti prekiauti tiems prekiautojams, kurie registruojantis pateikė klaidinančią informaciją arba ankstesnių švenčių/mugių metu pažeidė prekybos taisykles.

Organizatoriai įsipareigoja informuoti prekiautoją apie priimtą sprendimą leisti (neleisti) prekiauti šventėje/mugėje elektroniniu laišku, prekybininko nurodytu elektroniniu paštu.

Leidimas prekiauti ir prekybos vieta suteikiama tik vienai šventei/mugei.

Informacija apie prekiautojui suteiktą prekybos vietą pranešama elektroniniu laišku. Organizatorius neatsako už tai, jei prekybininkas naudojasi kitais elektroniniais paštais ir informacijos apie prekybos vietą negauna.

Vienam prekybininkui gali būti suteikiamos ir kelios prekybos vietos, tą iš anksto suderinus su šventės/mugės organizatoriumi. Apie keleto vietų poreikį prekybininkas privalo informuoti iš karto, kreipdamasis į šventės/mugės organizatorių.

Prekybininkui neatvykus į prekybos vietą iki renginio pradžios, jo vieta gali būti suteikiama kitam prekiautojui.

Inventorius bei dokumentai:

Visais dokumentais bei leidimais, reikalingais prekybai (maisto ir veterinarijos tarnybos leidimu; verslo liudijimu; individualios veiklos pažymėjimu ir kt.) privalo pasirūpinti mugės dalyvis. Juos jis privalo pateikti šventės/mugės organizatoriui iki šventės/mugės pradžios likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms.

Jei šventė/mugė organizuojama uždaroje teritorijoje, kur transporto eismas ribojamas specialiais ženklais, organizatorius prekybininkui suteiki specialų, tai dienai skirtą leidimą, su kuriuo prekybininkas gali nuvykti į jam paskirtą prekybos vietą.

Dalyvis gali prekiauti tik organizatoriaus jam suteiktoje prekybos vietoje.

Visu inventoriumi (palapinėmis, stalais, kėdėmis ir pan.) dalyvis turi pasirūpinti pats. Jei prekybai yra reikalinga elektra, apie tai prekybininkas privalo iš anksto informuoti šventės/mugės organizatorius ir iš anksto su jais derinti elektros tiekimą prekyvietei.

Renginio metu prekybininkas neturi trukdyti kitiems prekybininkams, tinkamai dalyvauti renginyje (netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos, užstatyti šalia esančio dalyvio ploto ir kt.).

Mokestis už prekybos vietą renginio metu:

Už suteiktą prekybos vietą renginio/šventės metu, Prekybininkas organizatoriui – Rokiškio kultūįros centrui – sumoka pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 23 d. nustatytus ir patvirtintus Rokiškio kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainius.

Su Prekybininku sudaroma Paslaugų sutartis. Prekybos renginio metu mokestis nustatomas pagal prekes ir užimamą prekybinį plotą:

– prekyba ne maisto produktais iki 5 kv.m. plote – 20 Eur;

– prekyba ne maisto produktais 5-10 kv.m. plote – 30 Eur;

– prekyba maisto produktais iki 5 kv.m. plote – 40 Eur;

– prekyba maisto produktais 5-10 kv.m. plote – 50 Eur.

Mokėjimas už prekybinį plotą atliekamas bankiniu pavedimu, pinigus pervedant į Rokiškio kultūros centro sąskaitą LT72 4010 0415 0000 0102. Mokestis dirbiniais, gaminiais ar kita produkcija – nerenkama.

Pervedus mokestį už prekybinį plotą, tačiau neatvykus prekiauti, pinigai – negrąžinami.