ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

Rokiškio kultūros centro

direktoriaus 2018-07-02

įsakymu Nr. 41 V

ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo internetinės parduotuvės www.rokiskiskulturossostine.lt   (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”. Kiekviena užsakymo sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Jūsų teisės. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4. Jūs įsipareigojate priimti/atsiimti užsakytas prekes. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote Mus informuoti per 2 darbo dienas.

5. Mūsų teisės. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti užsakymą. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mes įsipareigojame sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Jeigu, susidarius svarbioms aplinkybėms, Mes negalime Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame su Jumis susisiekti ir paaiškinti, per kiek dienų pageidaujamą prekę pristatysime, o Jums atsisakius, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas. Jeigu, susidarius svarbioms aplinkybėms, Mes atšaukiame renginį, į kurį Jūs įsigijote bilietą e-parduotuvėje ar keičiame jo datą arba vietą, arbalaiką, įsipareigojame su Jumis susisiekti ir suteikti visą pakeitimų informaciją, o Jums atsisakius, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.

7. Prekių apmokėjimas. Jūs galite mokėti per elektroninės bankininkystės sistemą. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą.

8. Prekių pristatymas. Užsakant prekes įsipareigojame pristatyti užsakymą prekės kortelėje nurodytais terminais. Prekės yra siunčiamos paštu pagal palankiausią sutartinį Mūsų įstaigai suteiktą tarifą. Siuntimo kainą Jūs galite matyti suformuotame prekių krepšelyje iki apmokėjimo. Bilietą į renginį, pirktą e-parduotuvėje, Jūs įsipareigojate išspausdinti kokybiškai ir įskaitomai. Spausdintą bilietą į renginį privalote pateikti bilietų kontrolierei. Priimamos nespalvotos ir spalvotos bilieto spausdinimo versijos.

9. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Jūs turite teisę per 14 dienų grąžinti mums gautą prekę, raštu paaiškinus jos grąžinimo priežastis. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima prekės grąžinimui. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Jei grąžinama blogesnės kokybės ar ne visa prekė, ji gali būti nepriimta. Ši nuostata netaikoma, jei prekės kokybė pablogėjo tik dėl patikrinimo – kokį Jūs būtumėte galėję atlikti pirkdami parduotuvėje. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame ją pakeisti. Jei Mes neturime kitos tokios prekės, grąžiname sumokėtus pinigus. Grąžinimas vyksta kliento sąskaita, išskyrus nekokybiškos prekės atvejį. Bilietas į renginį, pirktas e-parduotuvėje yra negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai atšaukiamas renginys, į kuris jis pirktas.

10. Garantiniai įsipareigojimai. Garantinių įsipareigojimų prekėms Mes neteikiame.

11. Atsakomybė. Jei suabejojama bilieto į renginį, nupirkto e-parduotuvėje autentiškumu, galite būti paprašyti parodyti už bilietą sumokėjusio asmens dokumento kopiją. Jūs esate atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Prašymai/skundai dėl Jus aptarnavusio specialisto darbo kokybės, dėl prekių kokybės sprendžiami parašius pretenziją el. paštu rokiskiokc@gmail.com. Pretenziją Mes išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 5 darbo dienas. Jei manote, kad atsakymas į pretenziją yra neteisingas, prašymą/skundą dėl Mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar bilieto į renginį galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

12. Informacijos siuntimas. Visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu bei, esant poreikiui, susisiekiame nurodytu telefonu. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų svetainėje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu arba skambinate nurodytu telefono numeriu. Pirkėjo pateikiami duomenys tvarkomi pagal Mūsų Privatumo politikos nuostatus.

13. Baigiamosios nuostatos. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybose. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

____________