Projekto darbo grupė


Rokiškio rajono savivaldybė

 

 

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis,  tel. (8 458) 71 233, savivaldybe@post.rokiskis.lt, rokiskis.lt

 

Projekto darbo grupė:

 

Ramūnas Godeliauskas – Rokiškio rajono savivaldybės meras, grupės vadovas; Irena Matelienė – Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, programų koordinatorė; Vaiva Kirstukienė – Rokiškio kultūros centro direktorė, projekto vykdytoja, projekto teatro ir kino programos vykdytoja;  Nijolė Gužienė – viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro direktorė ir Ligitas Keraitis – Rokiškio dailininkų klubo „Roda” prezidentas, dailės programos vykdytojai; Augutis Kriukelis – Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorius, sporto programos vykdytojas; Elinga Mikulėnienė – Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo centro direktorė, švietimo įstaigų grupės vadovė; Alicija Matiukienė – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė, literatūros programos vykdytoja, Albertas Mikulėnas – Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorius, muzikos programos vykdytojas, Arūnas Skardžius – Rokiškio choreografijos mokyklos direktorius, šokio (choreografijos) programos vykdytojas, Nijolė Šniokienė – Rokiškio krašto muziejaus direktorė, muziejininkystės ir dvarų kultūros programos vykdytoja, Daiva Čiučelienė – Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro direktorė, turizmo, amatų ir etnokultūros programos vykdytoja.

Projekto infrastruktūros vystymo grupė:

Nataša Aleksiejeva – administracijos direktorė, grupės vadovė, Jurgita Blaževičiūtė – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, Ainis Čepulis – vyr. specialistas informatikai, Danguolė Dagienė – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja, Reda Dūdienė – Finansų skyriaus vedėja, Genovaitė Gavėnienė – Kanceliarijos skyriaus vedėja, Dalia Janulienė – Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė, Arūnas Krasauskas – Rokiškio miesto seniūnas, Janina Komkienė – Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis vyriausioji specialistė, Giedrius Mikalkevičius – Ūkio ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, Vida Paukštienė – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėja, Raimondas Simanavičius – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjos pavaduotojas.

 


Rokiškio kultūros centras

Respublikos g. 96, LT-42136, Rokiškis, tel. +370 673 36 438, rokiskiokc@gmail.comrokiskiokc.lt, Facebook puslapis

Rokiškio kultūros centras yra biudžetinė, įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjanti ir skleidžianti kultūros įstaiga, kuri puoselėja ir įgyvendina regiono etninę kultūrą, mėgėjų, profesionalujį ir kino meną, kitas meno rūšis ir formas, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius. Rokiškio kultūros centro veikla Lietuvoje išsiskiria teatro ir etninėmis tradicijomis. Pagrindinis iš jų – jau 34 metus gyvuojantis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS, kuris yra ne tik Rokiškio, bet ir visos Lietuvos unikalus reiškinys. Vykdomi projektai: Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis STARTAS, Kūrybinis festivalis LITERATŪRINĖS LABORATORIJOS;  XIX-asis Tarptautinis vargonų muzikos festivalis;  XIX Folkloro šventė AUŠTA AUŠRELA; Tarptautinis muzikos festivalis TĖVO GITARA;  Vasaros festivalis VASARONĖS.

 

 


Rokiškio krašto muziejus

Tyzenhauzų g. 5, LT-42115, Rokiškis, tel. (8-458) 31512, (8-615) 44586, muziejus@rokiskyje.lt, www.muziejusrokiskyje.lt, Facebook puslapis

Rokiškio miesto pakraštyje, sename parke, boluoja rūmai. Tai buvęs Rokiškio dvaras, kuriame įsikūręs Rokiškio krašto muziejus (įsteigtas – 1933). Jis svetingai atveria duris visiems, norintiems pajusti tolimos praeities dvelksmą.

Muziejuje pristatoma Rokiškio krašto istorija. Dvare įrengta autentiškumu alsuojanti ekspozicija „Rokiškio dvaras. XIX a. – XX. a. vid.“  pasakojanti apie čia gyvenusias grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių gimines. Oficinoje eksponuojami garsiausio XX a. dievdirbio Liongino Šepkos (1907–1985) drožiniai, pasižymintys savo originalumu. Kluone įrengta vienintelė Lietuvoje prakartėlių ekspozicija. Muziejuje nuolat pilna veiksmo – atidaromos parodos, vyksta koncertai, įvairiausi renginiai. Žiemą čia įsikuria Senelio Kalėdos rezidencija ir kalėdinis paštas.

Muziejus lankytojus priima ištisus metus antradieniais – sekmadieniais, 10–18 val. Čia galima iš anksto užsisakyti gido paslaugas lietuvių, rusų, anglų kalbomis arba atvykus pasinaudoti nemokama paslauga – audiogidu (lietuvių, anglų, rusų, latvių kalbomis).

Programos darbo grupės vadovė Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė.

 


Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

Nepriklausomybės a. 16, LT- 42117, Rokiškis, tel. 8 (458) 51502, bibliogr@rokiskis.rvb.lt , www.rokiskis.rvb.lt, Facebook puslapis

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka – biudžetinė įstaiga,  jungianti 38 rajono kaimų ir miestų filialus – įsikūrusi Rokiškio miesto istorinėje aikštėje, puoselėja žmogaus kuriamą kultūrą plačiąja prasme. Ji, išlaikiusi gilias krašto tradicijas, šiandien yra  novatoriška, atvira ieškantiems informacijos ir žinių, erdvių pomėgiams ir kūrybai. Biblioteką reprezentuoja Rokiškio krašto kultūros žurnalas PRIE NEMUNĖLIO, JUOZO KELIUOČIO LITERATŪRINĖ PREMIJA, tradiciniais tapę Aukštaitijos regiono lėlių teatrų šventė KAI ATGYJA LĖLĖS, KELIUOTIŠKOS JUOZINĖS, ŠIRVYNĖ, Liudo  Dovydėno literatūrinės premijos teikimo iškilmės, Poezijos pavasaris,  Knygų Kalėdos, Lietuvių kalbos dienos, įvairūs susitikimai, leidybinė bei kitos veiklos.  Vykdomi projektai atveria duris naujovėms: sukurtas pažintinis ir virtualus LITERATŪRINIS ROKIŠKIO KRAŠTO KELIAS, nevyriausybinių organizacijų ir smulkaus verslo klasteris VERSLI BIBLIOTEKA  bei INTERAKTYVI VAIKŲ IR JAUNIMO EDUKACIJŲ ERDVĖ.

Programos darbo grupės vadovė Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė

 


Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla

Kauno g. 4, LT-42115, Rokiškis, tel. +370 615 92750, muzika.rokiskyje@gmail.com, muzika.rokiskyje.lt, Facebook puslapis

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla (įkurta 1883 m.) yra biudžetinė švietimo įstaiga – vykdanti formalųjį  švietimą papildantį muzikinį ugdymą ir neformaliojo vaikų švietimo programas. Tikslas – ugdyti visapusiškai išprususią asmenybę, tenkinti individualius mokinių pažinimo ugdymosi saviraiškos poreikius, suteikiant bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas.

Mokykloje vykdomi įvairūs projektai, organizuojami festivaliai, konkursai: tarptautinis lietuvių liaudies instrumentalistų konkursas – festivalis „Groju lietuvišką pjesę“, tarptautinis vokalinės muzikos konkursas „Lėkime dainų sparnais“, pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Dūdų fiesta“, profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio festivalis „Aukštaitijos talentai“, „Vaikas su gitara“, lengvosios muzikos festivalis – konkursas „Pavasario ritmu“, styginių ansamblių festivalis „Muzikuokime drauge“, fortepijoninės muzikos festivalis „Pavasario garsai“.

 

 

 


Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

P.Širvio g. 1, Rokiškis, tel. +370 458 71284, e.mikuleniene@post.rokiskis.lt, www.rokiskiosc.lt, Facebook puslapis

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras yra Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (vaikui, jaunimui, suaugusiems, senjorams) mokytis visą gyvenimą, tenkinant pažinimo, ugdymosi poreikius, tobulinant įgytą kvalifikaciją bei įgyjant papildomų kompetencijų.

Organizuoja ir koordinuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, švietimo bendruomenių metodinę veiklą, kolegialų dalijimąsi patirtimi, įvairių dalykų konkursus, olimpiadas ir kitus renginius mokiniams. Rengia ir įgyvendina projektus. Aktyvina ir plėtotoja savivaldybės institucijų, veikiančių švietimo srityje,  bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę.

 


Rokiškio choreografijos mokykla

Respublikos g. 96, LT-42136, Rokiškis, tel. +370 458 31975, choreografijarok@gmail.com, www.choreografijarok.lt, Facebook puslapis

1989 metais Rokiškio vaikų muzikos mokykloje įsteigtas choreografijos skyrius. 1992 m. remiantis rajono valdybos 1992-12-22 posėdžio protokolu Nr.35.skyrius reorganizuotas į Rokiškio choreografijos mokyklą . Rokiškio choreografijos mokykla yra vienintelė Rokiškio rajone , vaikų ir jaunimo švietimo įstaiga, teikianti neformalaus švietimo choreografinį – meninį išsilavinimą.

Mokykla yra pelno nesiekianti savivaldybės institucija, steigiama, reorganizuojama ir likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

MOKYKLOS MISIJA – mokinių meninis ir estetinis ugdymas. Šokio, teatro ir muzikos tarpusavio ryšys.

Mokyklos veikloje aktyviai dirba meniniai kolektyvai:   Liaudiškų šokių ansamblis „Nemunėlis“. Šiuolaikinio šokio grupė „Fiesta“. Kapela „Bučkis“.

Rokiškio choreografijos mokyklos mokiniai dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose užsienyje, Lietuvos, Rokiškio miesto ir rajono renginiuose. Mokyklos baigiamasis koncertas, kas metai rodomas miesto bendruomenei. Mokykla organizuoja respublikinę kapelų ir liaudiškų šokių šventę „Prie Nemunėlio“.

 


Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras

Nepriklausomybės a. 8-3, LT-42115, Rokiškis, tel +370 458 51044, info@rokiskiotic.lt, www.rokiskiotic.lt, Facebook puslapis

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas – turizmo, etnokultūros ir tradicinių amatų informacijos rinkimas ir sklaida bei šių veiklų organizavimas ir koordinavimas rajone.

Vykdomi projektai: „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus, „AttractiveFORyou“, kuris pagerins turizmo plėtrą pasienio regionuose kartu su Latvijos Kuoknesės ir Jakabpilio bei Plungės rajono savivaldybės administracijomis; “Tradicinių amatų centro Rokiškyje plėtra“, kurio tikslas skatinti tradicinių amatų plėtrą kaimo vietovėje, išsaugoti tautinį paveldą ir perduoti vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

Programos darbo grupės vadovė – Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro

l.e.p. direktorė Jandra Kovalevskė.

 


 Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras

Vytauto g. 20, LT – 42115, Rokiškis, tel. (8 458) 32 732, (8 620) 77 006, jaunimocentras@rjc.lt, www.rjc.lt, Facebook puslapis

Jaunimo centras – neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaiga, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo, jaunimo socializacijos ir integracijos į visuomenę  veiklą.

Jaunimo centre veikia dailės mokykla, organizuojami neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai, edukacinės programos, vykdomas atviras darbas su jaunimu. Vasaros atostogų metu organizuojamos vaikų ir jaunimo stovyklos. Jaunimo centre įgyvendinami tarptautiniai, Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai, vyksta bendradarbiavimas su kitų šalių švietimo įstaigomis, jaunimo centrais. Per įvairias veiklas ugdoma intelektuali, pilietiška, demokratiška, kūrybiška, savarankiška asmenybė, skatinama vaikų ir jaunimo iniciatyva bei saviraiška.

 


Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras

J. Basanavičiaus g. 3, LT- 42134, Rokiškis, tel. +370 458 32670, info@rokiskiosportas.ltwww.rokiskiosportas.lt, Facebook puslapis

Direktorius  Augutis Kriukelis

Centro ištakos – 1954 m. įkurta Rokiškio vaikų sporto mokykla, kuri 1997 m. pervadinta į Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrą.

Centro tikslas – ugdyti gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę; suteikti ir sistemingai gilinti sporto šakų žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti sportinio meistriškumo.

Centras vykdo formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo  programas, organizuoja sporto varžybas, stovyklas, konkursus, festivalius, sporto šventes. Su partneriais, klubais, bendruomenėmis, seniūnijomis vykdo rajoninius, regioninius, respublikinius, tarptautinius projektus.

Citius, Altius, Fortius