Apie projektą „Rokiškis-Lietuvos kultūros sostinė 2019“

Dvylika mėnesių trunkančio projekto programas vykdyti pakviestos Rokiškio kultūros ir švietimo įstaigos: Krašto muziejus, J. Keliuočio viešoji biblioteka, Turizmo informacijos ir amatų centras, Choreografijos mokykla, R. Lymano muzikos mokykla, Jaunimo centras, Kūno kultūros ir sporto centras.

 

Kiekvienas 2019-ųjų metų mėnuo kviečia miestelėnus ir svečius į vis kitus kultūros vingius – teatro, šokio, muziejininkystės, dailės, etnokultūros, vizualiųjų menų, dvarų kultūros, muzikos ir literatūros. Projektą koordinuoja Rokiškio kultūros centas. Kartu su kultūrinės programos vykdytojais veikia projekto infrastruktūros grupė, padedanti paruošti miesto erdves svarbiems kultūros sostinės metams, sklandžiai įgyvendinti projekto renginius.

 

Šalyje ir užsienyje žinią apie Rokiškį garsina kultūros sostinės ambasadoriai – žymūs kultūros ir meno kūrėjai, visuomeniniai veikėjai, kilę iš Rokiškio krašto ar jame vykdę svarbią ilgametę veiklą. Jų kandidatūras siūlė kultūros įstaigos, verslo atstovai, o galutinį sprendimą, kurie asmenys pakviesti šiai garbingai misijai, priėmė Rokiškio rajono kultūros ir turizmo taryba.

 

Projekto metu jau įvyko ir suplanuoti daugiau kaip 100 renginių, jei skaičiuotume eilutes programoje. 15 iš jų yra kelias dienas apimantys renginių ciklai, todėl jau dabar bendras projekto „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“ renginių skaičius pasiekė 170. Juos organizuoja 11 įstaigų, 10 rajono bendruomenių, 6 nevyriausybinės kultūros organizacijos bei savivaldybės administracija. Projekto renginių programa išlieka atvira iki pat metų pabaigos, į ją įsilieja vis naujos iniciatyvos iš tarptautinių Rokiškio miesto partnerių, užsienio šalių ambasadų. Projekto vykdymo lėšas organizatoriai taip pat gauna iš įvairių šaltinių. Baziniu laikomas LR kultūros ministerijos skirtas 57 924 Eur ir Rokiškio rajono savivaldybės skirtas 58 000 Eur finansavimas. Rokiškio rajono savivaldybės kasmetinis renginių programos finansavimas taip pat tikslingai nukreiptas projekto poveikiui sustiprinti. Lėšos, skirtos valstybinėms šventėms, minėjimams, miesto šventei, koofinansavimas tarptautiniams sveikatinimo ir sporto renginiams 2019-aisiais sudaro – 44 300 Eur. Atskirai paminėtinas rajono kultūros specialistų organizuojamų renginių konkurso „Rokiškis+“ 7 000 Eur ir rajono Nevyriausybinių kultūros organizacijų projektų konkurso 4 000 Eur finansavimas. Minėtieji konkursai vyko pagrindiniais prioritetais nurodžius atitiktį kultūros sostinės teminiams mėnesiams bei krašto kultūros istorijos populiarinimą. Vis dėlto, beveik lygiavertį finansinį indėlį kultūros įstaigos užsitikrino savarankiškai. 2019-ųjų metų projektinio finansavimo iš Lietuvos kultūros tarybos suma pasiekė rekordines aukštumas – 137 191 Eur, iš jų pirmaujanti projektinių lėšų pritraukimu įstaigą – Rokiškio kultūros centras.