Donatas Smalinskas

Donatas Smalinskas Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojas

Gimė 1963 m. vasario 2 d. Rokiškio rajone.
1981 metais baigė Obelių vidurinę mokyklą (dabar Obelių gimnazija).
1981–1986 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą.

1986–1990 m. Vilniaus Antano Vienuolio vidurinės mokyklos, Vilniaus 40-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas
1990–1995 m. Kultūros paveldo inspekcijos Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas
1993–1994 m. Vilniaus pedagoginio universiteto kalbos kultūros ir retorikos dėstytojas
1995–2001 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos inspekcijos viršininkas
2002–2018 m. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas
Nuo 2019 m. yra šios įstaigos viršininko pavaduotojas.

Pranešimus kalbos klausimais skaitė tarptautinėse konferencijose, Lietuvos juriskonsultų asociacijos, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro, Lietuvos teismų administracijos mokymo centro, Energetikų, Ekonomikos mokymo centrų, valstybės tarnautojų mokymo centro „Dainava“ seminaruose. „Gimtosios kalbos“ žurnalo redakcinės kolegijos narys, Valstybinės kalbos įstatymo projekto rengimo darbo grupės vadovas (1995 m.), kitų teisės aktų projektų rengimo darbo grupių narys, lietuvių kalbos olimpiadų vertinimo komisijos narys, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto bakalauro darbų gynimo komisijos narys, šio fakulteto Studijų komiteto narys. Tarptautinės gimtosios kalbos dienos renginių vedėjas ir vienas iš organizatorių. Studijų metais dalyvavo Universiteto kraštotyrininkų klubo „Romuva“ veikloje, kraštotyros ekspedicijose rinko medžiagą apie tarmes, straipsnius kalbos klausimais spausdino rajono laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“. Dalyvavo tiesioginėse LRT televizijos kalbos laidose (1990–1998 metais), rengė valandėles LRT radijuje, LRT rengiamo konkurso „Kalbos grynuolis“ vertinimo komisijos narys (nuo 2007 metų).

2007 metais D. Smalinsko vadovaujama Kalbos inspekcija valstybės institucijų konkurse „Viešojo sektoriaus apdovanojimai“ laimėjo I vietą.

Nuo 2009 aktyviai dalyvauja Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ veikloje, vedė klubo narių jubiliejinius vakarus, literatūrinius susitikimus, organizavo kitus renginius, rūpinosi jų informacine sklaida, yra šio klubo tarybos narys. 2015 metais Obeliuose organizavo operos solisto Kipro Petrausko jubiliejui skirtą konferenciją ir Virgilijaus Noreikos koncertą.

Nuo 2012 metų aktyviai įsitraukė į paminklo 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinio teroro aukoms atstatymo darbus Obeliuose: sutelkė visuomenę, organizavo renginius Vilniuje, Rokiškyje ir Obeliuose, ieškojo statybos rėmėjų ir aukotojų, sudarė leidinį „Obelių paminklas“, administruoja svetaines www.Obeliai.eu, www.Obeliupaminklas.lt.
2014 metais suteiktas Obelių krašto garbės piliečio vardas.