Lapkričio literatūros vingis

Peržengus lapkričio slenkstį, gamtoje prasideda pats niūriausias metų laikas. Laikas, kai trūksta šviesos, o lauke šalta ir nejauku. Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės lapkričio literatūros vingis, neleis liūdėti, nešdamas šviesių ir šiltų emocijų srautą.

VAIŽGANTO DIENA.
Lapkričio 7-oji bus skirta Juozui-Tumui Vaižgantui. Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje konferencija bus paminėtos kunigo, rašytojo 150-osios gimimo metinės. Konferencija prasidės Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleivių Literatūrine-muzikine kompozicija (Vad. Jolanta Augulienė). Apie Alaušo ežere nuskendusį varpą: Vaižganto legendą ir tikrovę, pasakos prof. Libertas Klimka. Apie tai, kuo Vaižgantas gali būti įdomus šiandien, kalbės prof. Gitana Vanagaitė. Mintimis apie Vaižganto laiškus kaip tinklaveiką dalinsis VU dėstytoja Aistė Kučinskienė. Pranešimus „Vaižganto Žemaitija“ (prof. Dr. Roma Bončkutė), „Inscenizacija šiuolaikiniame Lietuvos dramos teatre: Juozo Tumo-Vaižganto atvejo tyrimas“ (VDU lektorė Vitalija Truskauskaitė) ir „Tiesiakalbis Vaižgantas“ (Kretingos M. Daujoto progimnazijos mokytoja Aldona Kruševičiūtė). Konferenciją užbaigs Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės Alicijos Matiukienės apibendrinamasis žodis ir Literatūrinis dviejų aktorių – Petro Venslovo ir Olitos Dautartaitės – spektaklis „Vaižgantas kaip viešpaties diena“.

SOFIJOS DIENA.
Lapkričio 21-oji skirta pirmajai moteriai rašytojai istorinėje Lietuvoje, rašiusiai prancūzų kalba – Sofijai Tyzenhauzaitei de Šuazel-Gufjė (pranc. Sophie de Choiseul-Gouffier) (1790–1878). Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks Sofijos Tyzenhauzaitės vardo rašytojų sąskrydis, kuriame apie Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel–Gufjė šeimos palikimą, esantį Žemaičių muziejuje Alka“ (iš Platelių dvaro į muziejų patekę dokumentai, fotografijos, laiškai, dvaro žemių planai, dvaro daiktai, susiję su Šuazelių šeima ir Sofija) pasakos Žemaičių muziejaus ALKA vyr. muziejininkė Regina Bartkienė. Profesionali gidė ir knygos „Vilnius: meilės stotelės“ autorė Liuda Matonienė kalbės apie Sofijos Tyzenhauzaitės laikų Vilnių. Sambūryje bus pristatyti pranešimai „Moteris istorijoje: Sofijos Tyzenhauzaitės istoriniai romanai“ (VU dėstytoja Brigita Spaičytė), „Trys viename: kūrėja, žmona, motina“ ( Jolita Herlyn, rašytoja), „Sofija Tyzenhauzaitė ir imperatorius Aleksandras I.“ ( Gina Viliūnė, rašytoja), „Grafų Tyzenhauzų istorijos pėdsakai Vilniaus universiteto bibliotekos dokumentuose“ (Paulius Bagočiūnas, VU bibliotekos darbuotojas). Sambūrį vainikuos Literatūrinis-muzikinis salonas „SOFIJOS TYZENHAUZAITĖS REMINISCENCIJOS“ (Aktorė Virginija Kochanskytė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Kristina Siurbytė ir Andrius Apšega. Pianistė Beata Vingraitė).

KULTŪROS SOSTINĖS PLIUS PROGRAMA RAJONE.
Lapkričio 8-27 d. literatūros vingis ves per visą rajoną, nuo Nemunėlio ištakų, jis vingiuos Sėlynės, Panemunio, Laibgalių, Aleksandravėlės, Panemunėlio glžk. stoties, Juodupės, Kamajų, Martynonių, Konstantinavos ir Bajorų kaimų bibliotekose. Ten skambės prozos ir poetinis žodis, dainos ir pokalbiai apie kūrybą, bus pristatytos bendruomenių programos, skirtos kraštiečiams kūrėjams – poetei Elenai Mezginaitei, lietuvybės puoselėtojai, rašytojai Liudvikai Didžiulienei-Žmonai, išeivijos rašytojai Alei Rūtai ir liaudies dainiui, kunigui Antanui Vienažindžiui,

SVEČIŲ DIENOS.
Literatūros mėnesį Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje bus eksponuojama
žurnalisto Vlado Kasperavičiaus (Senieji Trakai) foto paroda „Angele sarge…“ Lapkričio 5 d. Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka pristatys projektą „DIAGNOZĖ: POETAS“, skirtą poeto, literatūros kritiko, eseisto Valdemaro Kukulo 60-osioms gimimo metinėms (Kupiškio kultūros centro Jaunimo teatro studija ir „Eilėraščio teatras“, režisierė Vilija Morkūnaitė, V. Kukulo mokytojos Genovaitė Vilčinskiene ir Pulcherija Jasaitienė, projekto vadovė Lina Matiukaitė). Lapkričio 15 d. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pristatys projektinį renginį – Lietuvos nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatui Romualdui Granauskui skirtą kūrybos vakarą, kuriame dalyvaus aktorius Vytautas Rumšas ir literatūrologas Valentinas Sventickas. Lapkričio 19 d. poezijos mėgėjus į Rokiškio Juozo Keliuočio viešąją ir Jūžintų kaimo bibliotekas kvies kraštiečio, Rokiškio-kultūros sostinės ambasadoriaus, Rimgaudo Graibaus poezijos rinktinės „Didieji medžiai“ sutiktuves, kuriose dalyvaus knygos autorius, literatūrologas Vilius Gužauskis ir aktorius Paulius Šironas.
Literatūros vingį užbaigs lapkričio 30 d. vyksiantis Rokiškio klasikinės muzikos festivalis, inicijuotas rokiškėnių seserų – Justinos (smuikininkė) ir Simonos (pianistė) Zajančiauskaičių (dalyvaus – Viktorija Vorobjovaitė, fortepijonas ir Jonas Benjaminas Balsys, fortepijonas) ir literatūrinė popietė-susitikimas su rašytoja, garsių knygų apie Maironį („Šešėlis JMM“), Žemaitę („Žemaitės paslaptis“), Mačernį („Dūžtančios formos“) ir Salomėją Nerį („Padai pilni vinių“) autore – Aldona Ruseckaite.

PAŽINTIS SU LITERATŪRINIU ROKIŠKIO KRŠATO KELIU IR KRAŠTO KŪRĖJAIS
Biblioteka kvies keliauti Literatūriniu Rokiškio krašto keliu – savarankiškai-aplankant rajone esančias įženklintas vietas, sietinas su krašto literatūrinio žodžio kūrėjais. Informacijos apie įženklintas vietas ieškoti Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje, galima keliauti ir virtualiai, susipažįstant su „Rokiškio krašto literatūriniu keliu“ (įženklintomis rajono vietovėmis, sietinomis su krašto literatūrinio žodžio kūrėjais: Antanu Strazdu, Antanu Vienažindžiu, Liudvika Didžiuliene-Žmona, Pauliumi Širviu, Ale Rūta, Liudu Dovydėnu, Matilda Olkinaite, Elena Mezginaite, Broniumi Gražiu) – http://virtualusgidas.lt/rokiskio_krastas/ ir https://www.rokiskis.rvb.lt/viktorina/Rokiskis.html. Lankytojai turės galimybę pamatyti Kraštiečių rankraščių bei Juozo ir Alfonso palikimo studijų centro ekspozicijas ir fojė veikiančių stendinių parodų ciklą, skirtą lietuvių kalbai ir mūsų krašto kalbininkams, mūsų kraštiečiams kūrėjams – Alfonsui Keliuočiui, Juozui Keliuočiui ir Elenai Mezginaitei, Rokiškio krašto kultūros žurnalui „Prie Nemunėlio“ bei Liudo Dovydėno premijos laureatams.