Tarptautinis vargonų muzikos festivalis

Tarptautinis vargonų muzikos fetivalis 2019

Lietuvos kamerinis orkestras, meno vadovas Sergey Krylov

Solistai: Gunta Gelgotė (sopranas), Giedrius Gelgotas (fleita)

Programą veda Viktoras Gerulaitis