Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro forumas

Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro forumas

Rugsėjo 21 dieną įvyko Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro forumas, skirtas veiklos 15-čiui ir Rokiškio krašto kultūros leidinio „Prie Nemunėlio“ įsteigimo 30- čiui paminėti. Renginio metu aktorei Virginijai Kochanskytei buvo įteikta tryliktoji Juozo Keliuočio literatūrinė premija. Laureatė buvo apdovanota diplomu, pinigine premija ir tautodailininko Vidmanto Zakarkos medžio drožiniu. Pranešimą tema : „Naujosios Romuvos“ bičiulių klubas forume skaitė VU Komunikacijos fak. docentė, dr. Jolanta Mažylė. Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro 15 metų veiklą pristatė centro pirmininkė Alicija Matiukienė. Organizacijos nariams ji įteikė padėkos raštus ir organizacijos nario keramikos ženklelius. Pranešimą „Rokiškio krašto kultūros žurnalo „ Prie Nemunėlio“ idėja, koncepcija ir perspektyva“ pristatė žurnalo redaktorė Alicija Matiukienė. Forume dalyvavo Jonavos, Radviliškio, Panevėžio , Pasvalio, Raseinių regionų kultūros leidinių redaktoriai, leidėjai, kurie pristatė savo leidinius, pasidalijo patirtimi ir įžvalgomis. Forumo dalyvių pasisakymus apibendrino Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondo tarybos pirmininkė Vaiva Žukienė. Rengnyje dalyvavo ankstesniųjų metų J.Keliuočio literatūrinės premijos laureatai: vertėja Diana Bučiūtė, redaktorius Andrius Konickis, fotomenininkas Albinas Kuliešis. Forumo meninėje dalyje koncertavo vokalinė grupė „ Bella Fa“, vadovaujama Rasos Šakalienės.